Pin It

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกูศนย์ฝึกอบรม โดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการแต่่งหน้าศพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (เวลา 13.00-16.00น. ตามลำดับ) ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิฯ รุ่นละ 20 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติให้บริการ “แต่งหน้าศพ” เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับผู้เสียชีวิตในกรณีต่างๆ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประสบการณ์และเทคนิคการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับสภาพศพต่างๆ โดยมี น.ส.จีรัณ นกเหมือน อาสาอินทรี 51 พร้อมด้วยน.ส.กฤษณา แซ่โค้ว อาสาอินทรี 57 น.ส.การย์สิริ เพชรพงศ์ปกรณ์ อาสาบริการ 446 และนายสุรงค์ กตัญญู อาสาคำรพ 12 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All