Pin It

      วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563 จำนวน 42 ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม , โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สาขาแม่กลองคี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

      โดยวานนี้ (9 พ.ย. 63) มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท แก่เยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก รวมมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 4 โรงเรียน 45 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ในการประสานพร้อมร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนดังกล่าว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All