Pin It

    วันที่ 16 พ.ย.63) นายอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เด่นชัย และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

   วันเดียวกัน นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฯ ได้มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว และตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายยงยุทธ โชตยะกุล ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิจิตรสามัคคีการกุศล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิพิจิตรสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี รวมจำนวนชุดผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ออกแจกจ่ายในวันนี้ทั้งสิ้น 1,500 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All