Pin It

     วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. คุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีคุณนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการพ่อค้าน่าน-ซินจง จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมในพิธีมอบฯ

และในเวลา 15.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีคุณนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยสมาคมฮงสุนน่าน จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมในพิธีมอบฯ รวมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดน่าน รวม 2 จุด จำนวน 1,000 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All