Pin It

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง แผนก สังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ #จังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย มอบเงินสด รายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายธัญญา แสงสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All