วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ​ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 500 ชุด

จุดที่ 2 บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 500 ชุด

โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสมาคมพะเยา จ.พะเยา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

และในเวลา 14.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 บริเวณวัดหนองฮ่าง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 250 ชุด

จุดที่ 2 บริเวณวัดบ้านดงน้ำล้อม ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 250 ชุด

โดยมี มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ อ.พาน จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

18112020_001.jpg 18112020_002.jpg 18112020_003.jpg

18112020_004.jpg 18112020_005.jpg 18112020_006.jpg

18112020_007.jpg 18112020_008.jpg 18112020_009.jpg

18112020_010.jpg 18112020_011.jpg 18112020_012.jpg

18112020_013.jpg 18112020_014.jpg 18112020_015.jpg

18112020_016.jpg 18112020_017.jpg 18112020_018.jpg

18112020_019.jpg 18112020_020.jpg 18112020_021.jpg

18112020_022.jpg 18112020_023.jpg 18112020_024.jpg

18112020_025.jpg 18112020_026.jpg 18112020_027.jpg

18112020_028.jpg 18112020_029.jpg 18112020_030.jpg

18112020_031.jpg 18112020_032.jpg 18112020_033.jpg

18112020_034.jpg 18112020_035.jpg 18112020_036.jpg

18112020_037.jpg 18112020_038.jpg 18112020_039.jpg

18112020_040.jpg 18112020_041.jpg