Pin It

    25 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 ครอบครัว 11 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายไชสิทธิ์ กิจประชากร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 201/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All