Pin It

   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู็ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยฯ ร่วมกับมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน วัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นตา บริการตัดผม และจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

โดยยังคงรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างของผู้เข้ารับบริการตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All