Pin It

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ควมคุมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ผลัดที่ 2 นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม ในโครงการเติมน้ำใส่แก้ว ครั้งที่ 4 จัดโดย ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ เรสคิว เทรนนิ่ง ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยและนักกู้ภัยจากทั่วประเทศ

ในโครงการนี้ มูลนิธิฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมประจำฐานฝึกการกู้ภัยที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ เรสคิว เทรนนิ่ง ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All