Pin It

    วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 500 ชุด และ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 500 ชุดโดยมีคุณเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม จ.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

  ทั้งนี้ การลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคของมูลนิธิฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนที่เข้ารับสิ่งของเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All