×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันนี้ (10 ธันวาคม 2563) เวลา 8.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม ร่วมในการประกอบพิธีบวงสรวงและบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ลงหีบบรรจุร่าง เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) จำนวน 249 ร่าง ร่วมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิฯ สนับสนุนหีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 249 หีบ พร้อมด้วยถุงพลาสติก, เสื้อผ้า, ถุงมือ, ผ้าปิดจมูก และอื่นๆ รวมมูลค่า 664,195 บาท โดยมีคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน อาทิ คุณภรัณยู โรจนวุฒิธรรม (แทค-ภรัณยู) คุณอชิต ธีรวิทยตระกูล (อู๊ด เป็นต่อ) คุณทิน โชคกมลกิจ (ทิน) คุณรัชชานนท์ สุประกอบ (กาย) และคุณฮารุ สุประกอบ (ฮารุ) ฯลฯ ร่วมในการบรรจุ และเตรียมดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาไปยังวัดต่างๆ รวม 25 วัด ในวันที่ 13 ธันวาคม ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

{gallery}Media/Other-Event/2020/12/10122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week