Pin It

     วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน (กรณีพิเศษช่วยน้ำท่วม) นำโดย น.ส. เนาวรัตน์ วรรณศิริ" ผู้ช่วยแผนกหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย หลังน้ำลด มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 93 คน โดยมี นพ.ประดิษฐ์ ธรรมเวช อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช และแพทย์จิตอาสา(แพทย์ประจำพื้นที่) มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ร่วมออกหน่วยฯ ณ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All