Pin It

     วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง​ นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 1,200 ชุด คิดเป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดังนี้

จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จำนวน 400 ชุด
จุดที่ 2 วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 400 ชุด
จุดที่ 3 วัดผักกูด ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 400 ชุด

   โดยมีคุณสุพัฒน์​พงศ์ พ่วงพี นายก อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วยคุณบุญส่ง อุปถัมภ์​ รองนายกตำบลบ้านใหม่ พันจ่าเอกนิพนธ์​ จันทร์ชู ปลัดอาวุโสอำเภอระโนด คุณอรุณชัย สิริมหาชัย ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All