Pin It

    วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน. บางกอกน้อย นำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงแก่ ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ภายในชุมชนศาลาหลังบ้าน, ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์, ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์, หมู่ 11 และชุมชนวัดรัชฎาษิฐาน (วัดเงิน) โดยมีพันเอกบุญสนอง แจ่มศรี ประธานชุมชนศาลาหลังบ้าน พร้อมด้วยคุณพัศราวตรี ทุนดี นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All