Pin It

    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาฯ พร้อมด้วยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ หัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม คุณสุชีพ บุญเส็ง ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพผลัดที่ 1 และคุณขจรศักดิ์ คงอินทร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ภัยผลัดที่ 1 เข้าร่วมการประชุมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ ระบบสาธารณสุขทางทะเลของจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สาธารณสุขในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติอ่าวอันดามัน โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรมบริษา เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

   และในวันที่ 16 ธันวาคม พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการการรักษาพยาบาลภายในห้องบรรยากาศแรงดันสูง(Chamber) ณ โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา

   ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เข้าเยียมเยียนประชาชนที่พักอาศัยภายในหมู่บ้านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (สร้างขึ้นเมื่อปี 2547 และส่งมอบในปี 2548 เพื่อเป็นที่พักถาวรให้แก่ผู้ประสบภัยสึนามิ จำนวน 91 หลัง เมื่อครั้งเกิดสึนามิ วันที่ 26 ธ.ค. 47)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All