Pin It

    วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับคุณกิมเพียว แซ่คู ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมือง อำเภอดอนสัก อำเภอท่าชนะ อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี อำเภอวิภาวดี รวม 1,300 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาท)

\

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All