มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

           วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่าง ๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 7 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดยมีนางสาวคัทลียา จันทรเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ กลิ่นใจ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนโพธิ์ทองและนายธีรพงษ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 64 ม.5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All