Pin It

     วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลาประมาณตี 3 ของวันที่ 4 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 15 ครอบครัว รวม 37 คน มอบเงินช่วยเหลือ คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 111,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว 14 ชุด ชุดละ 2,000 บาทเป็นเงิน 28,000 บาท รายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยคุณวันจักร จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ กรรมการบริหาร ผ้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพิทักษ์กาญน์ ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All