Pin It

      วันนี้ (15 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และคุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

.

โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการ คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล หัวหน้าแผนกสำนักผู้จัดการ ร่วมในพิธี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All