มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,ทุนประกอบอาชีพ ผู้ยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

 

             วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" นำโดยนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แก่นางสาวฮาวา บุญรอด อายุ 43 ปี ผู้ยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ณ ห้องเช่าเลขที่ 24/23 ซ.43 ถ.เสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ *** ภาพทั้งหมดได้รับอนุญาตให้มูลนิธิฯ เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All