Pin It

    วันที่ 18 มกราคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14 จังหวัดภาคใต้ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แกjประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 500 ชุด คิดเป็นเงิน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณ ชุมชนเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

จุดที่ 2 บริเวณ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

จุดที่ 3 บริเวณ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

พร้อมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การดูแลความปลอดภัยแก่คณะในการแจกถุงยังชีพทั้ง 3 วัน

โดยมีคุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ พร้อมด้วยคุณนิพัชร ชีววัฒนาพงศ์ คุณนิกร คงคาเมธากุล คุณชัชฎา ชินกิจการ รองประธานฯ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ และคุณ ชูสิทธิ์ ชัยรัตนมโนกร ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : วชิรา บุญญะ (มิตรภาพ802) แผนกสื่อสารองค์กรมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All