Pin It

     วันนี้ (28 มกราคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณวรพจน์ จรัสเศรษฐศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนในการถวายทรัพย์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่พระครูสาครโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมโชติ เพื่อสร้างเตาเผาปลอดมลพิษ ณ วัดธรรมโชติ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All