Pin It

      วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --/1 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน เงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายวิชัย ศรเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มาร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All