มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

              วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว 21 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 7 ชุด รายบุคคล จำนวน 1 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 49,400 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณกิตชุฐิพงศ์ อ่อนแก้วนิธกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 360 ถนนพระราม 3 ซอย 77 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All