Pin It

      วันที่ 2 มีนาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาฟรี ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ในการนี้ คุณฐิติวัชร์ ได้มอบปฏิทินของมูลนิธิฯ และ Alcohol Gel ให้แก่ผู้แทนชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All