Pin It

       วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 5,300 ห่อ ที่ได้รับบริจาคจากผู้ทำบุญพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา มอบให้แก่เด็กในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต่างๆ รวม 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
.
        มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคขนมเปี๊ยะในครั้งนี้ ขอบารมีหลวงปู่ไต้ฮง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง มั่งมีศรีสุข สมปรารถนาทุกประการ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All