มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.ท่าใหม่ และ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

 

             เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาคมจีนต่าง ๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด รวมมูลค่า 7,000 บาท(เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณอวิรุทธ์ วรเกียรติไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสังเคราะห์สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี และคุณนิวัฒน์ สุขโอภาส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเทศบาลอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบฯ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 40/11 หมู่บ้านทรัพย์มณีจันทร์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ต่อเนื่องในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 3 คนมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคและบริโภครายครอบครัว 1 ชุด รวมมูลค่า 7,000 บาท(เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณอนุพงศ์ สุขวิเศษ ปลัดอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคุณทนง เมธาวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลพวา และว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบฯ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เลขที่ 144/10 หมู่ 8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี รวม 2 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All