Pin It

      วันนี้ (13 มีนาคม 2564) เวลา 08.00-12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกูศนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกูศนย์ฝึกอบรม นำเจ้าหน้าที่แผนกูศนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบไปด้วย CPR , Hyperventilation และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2-113 อาคารเรียนรวม และอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All