Pin It

   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (อบรมออนไลน์) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเปิดโอากสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้มีโอกาสในการฝึกอบรมโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All