Pin It

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านไม่มีเลขที่ ถนนเทศบาลสาย 2 ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน  มอบเงินสดจำนวน  3,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  โดยมี คุณอติวัณณ์ ภารศิลป์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ และว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทางานสาธารภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All