Pin It

     วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด โดยมี คุณนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ร่วมเป็นประธานในฑิธีมอบ ณ บริเวณศาลาสุขนิรันด์ ไตรสรณะพุทธสมาคม ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
.
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความยากลำบากในการใช้ขีวิตประจำวัน
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All