Pin It

   วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอขุนตาล จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอขุนตาล ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 3 บริเวณสำนักงาน อบต. เมืองพาน โดยมีคุณกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All