{fastsocailshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนเตาปูน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 600 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณหมู่บ้านถ้ำพระธาตุ อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณหมู่บ้านเกาะบก ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 150 ชุด
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All