Pin It

   วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All