Pin It

      วันนี้ ( 7 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย" นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้งโรยตัว ยาทากันยุง ฯลฯ มอบให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ 7 แห่ง ได้แก่
1. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี
2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จ.ปทุมธานี
3. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี
4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ
6. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม
7. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม
เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All