Pin It

    วันนี้ (29 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --/8 หมู่ที่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  โดยมี จ.อ.ชำนาญเกียรติ โสภา ปลัดเทศบาลตำบลสนามไชย และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All