Pin It

     วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ส่งมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 40 ชุด โต๊ะพับ จำนวน 15 ตัว เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 200 ตัว ปลั๊กไฟ จำนวน 100 อัน ถุงมือยาง จำนวน 100 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 180 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่อง ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 900 ซอง รวมมอบสิ่งของ 9 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 183,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหมืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี นพ.สมคิด ยึนประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All