Pin It

     วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.30 น . มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ ---/11 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณชัยยงค์ นันทชัยพร รักษาการประธานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี พร้อมด้วยคุณสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา เลขามูลนิธิประชานุกูลราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All