Pin It

     วันนี้ (10 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร (5 กก.) จำนวน 2,000 ถุง บะหมี่สำเร็จรูป จำนวน 20 ลัง ปลากระป๋อง จำนวน 20 ลัง นมไวตามิ้ลค์ 50 ลัง โอวัลติน(3in1) 200 แพ็ค หน้ากากอนามัย 850 กล่อง เจลแอลกอฮอล์  20 ลัง น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เดทตอล10 แกลลอน ถุงมือยาง จำนวน 100 กล่อง รวม  9 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 293,900 บาท(สองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย กทม. เพื่อนำแจกจ่ายแก่ผู้อาศัยในชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีคุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ  เป็นผู้รับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All