Pin It

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท โต๊ะพับ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 โต๊ะ มูลค่า 500 บาท ร่มแม่ค้า ขนาด 45 นิ้ว จำนวน 1 คัน มูลค่า 500 บาท ขาตั้งร่ม จำนวน 1 อัน มูลค่า 180 บาท ถังแก๊สปิกนิกสีส้ม 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง มูลค่า 850 บาท เครื่องปั่นน้ำผลไม้ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,500 บาท หม้อแขก ขนาด 30 ซม. จำนวน 1 ใบ มูลค่า 320 บาท และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาท รวม 9 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 15,850 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก่นางสาวสุนธรี วัดนก อายุ 48 ปี ณ ห้องเช่าเลขที่ --/43 แฟลตเอื้ออาทรคลองถนน
ตึก 87 ชั้น 5 ห้อง 43 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All