Pin It

     วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพณาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง ผักกาดดอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แก่นางณัฐทยา สลัดทุกข์ ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่พักอาศัยภายในชุมชน โดยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,620 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All