Pin It

         วันนี้ (22 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบหมายให้คุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 1,000 กล่อง (มื้อเที่ยง)โดยจัดทีมบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งโรงครัวที่มูลนิธิฯ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องแก่พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมนำส่งให้กับชุมชนเขตคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 64 รวม 14 วัน วันละ 2,000 กล่อง (มื้อเที่ยง-เย็น) รวมทั้งสิ้น 28,000 กล่อง คิดมูลค่าเป็นเงิน 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วย พลโท ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณภายในตลาดคลองเตย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All