Pin It

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" จัดตั้งโรคครัวประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานบรรจุกล่อง จำนวน 2,000 กล่อง (สำหรับมื้อเที่ยง-เย็น) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย และแผนกอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบฯ ณ ชุมชนคลองเตย ล็อค 5-6 กรุงเทพฯ
   โรคครัวมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดส่งอาหารปรุงสุกแก่พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 วันละ 2,000 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All