Pin It

     วันที่ 3 มิถุนายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ขนม 200 ชุด และผลไม้ จำนวน 200 ชุด จากร้าน"ครัวแม่ป้อม" เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร (สำหรับมื้อกลางวัน) โดยมี นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสิรินธร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All