×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564)เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดจันทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)โดยมีนางสาวหลินฟ้า แซ่จ้า หัวหน้างานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว และนางสาวณลดา ลีมะโน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/07/01072021{/gallery}

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week