×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

   วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 200 ห่อ จาก EVERGLOW เอเวอร์โกลว์ และบริษัท เบริน By Akita Farm จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโควิด-19
และในวันเดียวกันนี้ นายภูวดล จินดาวรเวทย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายศุภกิจ เลิศศิลปะชัย เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมลงพื้นที่มอบข้าว จำนวน 200 ห่อ แก่ชาวชุมชนสองแขวง เขตตลิ่งชัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
{gallery}Media/Donor/2021/07/02072021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week