Pin It

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 400 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 400 ขวด จากครอบครัวโอภาสวงศ์ และ ร้านหมูเผ็ช เพื่อส่งต่อน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19
.
 โดยมี นายภูวดล จินดาวรเวทย์ นายชาติชาย สังสนา เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด ลงพื้นที่ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนวัดม่วง โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค ได้มอบหมายให้ นางสาวพัศราวตรี ทุนดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับมอบและลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
.
ในวันเดียวกันนี้ นายอมรเทพ ไชยบุตร เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 100 ขวด มอบแก่โรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All