Pin It

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง นายสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ สนง.ปภ.จ.แพร่ อบต.ไทรย้อย ผญบ.ม.4 ต.ไทรย้อย มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ น.ส.กุหลาบ เผือกกุญชร ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย บ้านเลขที่ 1/1 ม.2 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All