×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท จินเจน ฟูดโปรดักส์ จำกัด โดยคุณวิชชา พนาจารย์ เพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
ขอบุญบารมีองค์ไต้ฮงกง จงดลบันดาลให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
{gallery}Media/Donor/2021/07/14072021{/gallery}
 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week