Pin It

      เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายในแคมป์คนงานในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่สามารถออกนอกพื้นที่แคมป์ได้ตามมาตราการการป้องกันโรคฯ รายการสิ่งของที่นำไปมอบมีดังนี้ ข้าวสาร จำนวน 500 กิโลกรัม, ผักกาดดอง จำนวน 5 ลัง, ปลากระป๋อง จำนวน 3 ลัง และน้ำมันพืช จำนวน 3 ลัง คิดเป็นมูลค่า 15,300 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณวิไล ผู้ดูแลแคมป์คนงาน เป็นผู้รับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All